2012-01-20

Work in progress

Rasterna utnyttjas till möten där skisser, växtlistor och idéer diskuteras i grupperna.