2012-02-08

Generalrepetition

Idag har vi haft en generalrepetition inför den slutliga presentationen för kommunen som äger rum på onsdag i nästa vecka. Alla fem grupperna har presenterat sina förslag med en powerpoint och det var första gången som hela klassen fick se de olika gruppernas förslag på det här sättet. Det kommer bli kanon.