2012-06-12

Bilder från sjätte anläggningsdagen

Skogsgruppens stenmur.

Den första korgen är klar och fylld med jord.

Sara sätter igång och flätar korg nummer två.

Bär och svampkorgarna är planterade och klara.
Emma sätter sista skruvarna i kustgruppens brygga.
Åsa och Tobias mäter upp dammduken.
Brygga, dammduk och fiskebod på plats, komplett med fiskenät som hänger på tork.
Tarja vattnar de nyplanterade barrväxterna.
Sabina svalkar sig i fjällkärret
Fjällgruppen har fått ihop alla sina växter förutom ängsull och kråkbär, dags att börja plantera.
Längs spången växer allåkerbär, mjölon och ljung.
Ledkryss på plats.